Schetsboek voor een Omgevingsplan op Kwaliteit

Dit was de ‘werkwebsite’ van het project Omgevingsplan Op Kwaliteit (OOK). Deze website wordt vanaf 1 juni 2017 niet meer gebruikt. Actuele informatie over OOK vindt u op de website van Mooiwaarts

De eerste fase van OOK werd op 1 juni 2017 afgesloten met de lancering van het Schetsboek voor een Omgevingsplan Op Kwaliteit. De vraag die we ons stelden was: hoe kan het omgevingsplan bijdragen aan een goede omgevingskwaliteit (een van de maatschappelijke doelstellingen van de Omgevingswet)?

Het Schetsboek vertaalt succesvolle werkwijzen uit de praktijk van het ruimtelijk kwaliteitsbeleid naar mogelijke uitwerkingen voor het omgevingsplan. Het gaat om het bouwen van een samenhangend kwaliteitsstelsel waarin private en publieke belangen worden samengebracht zodat initiatieven meerwaarde krijgen voor hun omgeving. Het Schetsboek helpt om keuzes inzichtelijk en bespreekbaar te maken. In tien principes voor een omgevingsplan op kwaliteit worden denklijnen uitgewerkt over hoe je met open normen de nodige afwegingsruimte inbouwt en tegelijk zorg draagt voor de kwaliteit van de fysieke leefomgeving.

Het Schetsboek is een doe-boek; het geeft agendapunten en vragen die op locatie en met betrokkenen besproken kunnen worden. Op de schetsvellen in het Schetsboek staan vier speelvelden aangegeven: het initiatief (de belangen en wensen van de initiatiefnemer); de gemeentelijke omgevingsvisie; de algemene regels uit het omgevingsplan; en bovenal de werkprocessen waarin het private initiatief gekoppeld wordt aan het publieke belang.

Mooiwaarts en de initiatiefnemers van OOK trekken de komende maanden met het Schetsboek door het land. We tekenen de resultaten op en verwerken ze in concrete voorbeelden voor verschillende gebiedstypen. Zo kan het werk met het Schetsboek een bouwsteen worden in de handreiking voor gemeenten, die de VNG en het Actieprogramma Aan de slag met de Omgevingswet momenteel voorbereiden.

We hopen vooral dat gemeenten het Schetsboek zelf gaan gebruiken in hun gesprekken met de gemeenteraad, de ambtelijke diensten, maatschappelijke organisaties en belanghebbenden. We willen graag met u in gesprek (blijven) over de mogelijkheden om het gedachtengoed van het Schetsboek verder te ontwikkelen en de tot stand koming van omgevingsplannen op kwaliteit te stimuleren.

Het Schetsboek is tot stand gekomen door samenwerking van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, de regionale adviesorganisaties van Team Ruimtelijke Kwaliteit Nederland, de stedenbouwkundige bureaus die samenwerken in het Kennislab Omgevingswet en de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Het Schetsboek OOK  is te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit (info@ruimtelijkekwaliteit.nl). Het rapport is zonder schetsboekvellen ook te downloaden: klik hier voor Schetsboek OOK.